Home Page


O nás

Předmět činnosti
Správa majetku
Provádění veškerých úkonů souvisejících se správou majetku Ústeckého kraje, který není předán k hospodaření jiné příspěvkové organizaci, vyjma nemovitostí využívaných pro vlastní činnost Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Zemědělská výroba
Rostlinná výroba (obiloviny, pícniny); živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat; úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby.

Statek Kadaň — Jezerka

Prodáváme:

 • Pšenici, ječmen, oves černý i žluty – celoročně.
 • Seno
 • Slámu
 • Siláž
 • Telata býčků ČESTR celoročně.
 • Jehňata v jarních měsících
 • Kuřice vysoce nosných plemen ve stáří 12–18 týdnů (Bovans Brown, Decalb White)
 • Krmné směsí pro dojnice
 • Krmné směsí pro telata (ČOT, Telasan UU, mlezivo na tel. objednávku)
 • Mléko čerstvé nepasterizováné formou prodeje ze dvora
 • Med včelí
 • Výrobky z ovčí vlny

Aktuální výše cen v průběhu roku bude sdělena na telefonický dotaz na čísle 734 441 897.

Pronájem prostor — Rumburk - Horní Jindřichov
Pronájem prostor — Rumburk - Horní Jindřichov
Nabízíme k pronájmu kancelářské a skladové prostory v obci Rumburk – Horní Jindřichov, bývalý hraniční přechod. Kontakt a bližší informace na tel.: 739 372 054
Veřejná dražba dobrovolná – soubor nemovitých věcí (bývalý hraniční přechod) v Rumburku – Horním Jindřichově

Předmět dražby: soubor nemovitých věcí (bývalý hraniční přechod) v Rumburku – Horním Jindřichově
Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace, www.krajskamajetkova.cz
Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy@krajskamajetkova.cz
Dražebník: Ústecký kraj
Kontakt: Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

https://www.kr-ustecky.cz/verejna-drazba-dobrovolna-soubor-nemovitych-veci-byvaly-hranicni-prechod-v-rumburku-hornim-jindrichove/d-1735992/p1=204710

 

Veřejná dražba dobrovolná – souboru nemovitých věcí (bývalý hraniční přechod Mníšek v Krušných horách) na Nové Vsi v Horách

Předmět dražby: soubor nemovitých věcí (bývalý hraniční přechod Mníšek v Krušných horách) na Nové Vsi v Horách
Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace, www.krajskamajetkova.cz
Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy@krajskamajetkova.cz
Dražebník: Ústecký kraj
Kontakt: Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

https://www.kr-ustecky.cz/verejna-drazba-dobrovolna-souboru-nemovitych-veci-byvaly-hranicni-prechod-mnisek-v-krusnych-horach-na-nove-vsi-v-horach/d-1735926/p1=204710

 

Kontakty

Tolstého 1232/37 400 03 Ústí nad Labem
IČO 00829048, DIČ CZ00829048
info@krajskamajetkova.cz

Ing. Miluše Srbková, MBA
ředitelka organizace
srbkova@krajskamajetkova.cz
Telefon: 412 159 824 Mobil: 739 468 446
Miloslav Závada, MBA
zavada@krajskamajetkova.cz
Telefon: 412 159 825 Mobil: 739 372 054

Bc. Dana Hejduková
hejdukova@krajskamajetkova.cz
Telefon: 412 159 823 Mobil: 605 230 396
Jaroslava Nováková
novakova@krajskamajetkova.cz
Telefon: 412 159 822 Mobil: 604 813 484
Zdeněk Šedivý
sedivy@krajskamajetkova.cz
Telefon: 412 159 826 Telefon: 739 063 921
Ing. Monika Pauliová
vedoucí střediska Kadaň– Jezerka
statekjezerka@seznam.cz
Telefon: 474 345 144 Telefon: 734 441 897

Krajská majetková, p.o.