O nás

Předmět činnosti:

  • Správa majetku

Provádění veškerých úkonů souvisejících se správou majetku Ústeckého kraje, který není předán k hospodaření jiné příspěvkové organizaci, včetně majetku v Průmyslové zóně TRIANGLE, vyjma nemovitostí využívaných pro vlastní činnost Krajského úřadu Ústeckého kraje.

  • Zemědělská výroba

a) rostlinná výroba – obiloviny, pícniny
b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat
c) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby