Statek Kadaň – Jezerka

Prodáváme :

– pšenici, ječmen, oves, tritikale – celoročně,
– brojlery ve výkrmu každý měsíc dle telefonní dohody,
– brojlery (BR1, BR2, BR3) celoročně.
– telata celoročně.
– krmné směsí pro dojnice (Bödimin ssk)
– krmné směsí pro telata (ČOT, Telasan UU,mlezivo na tel.objednávku)

Aktuální výše cen v průběhu roku bude sdělena na telefonický dotaz
na čísle 734 441 897